Website Banner
   
   
 

         
 
   
   
   
   
   
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 

 
รับสั่งทำ
 
     
   
     
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!  
     
   
     
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!  
     
   
     
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!  

 
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!   
                                                                                 
โรงเรียนขนมอบนานาชาติ
International Baking & Cooking School
                                                                
 
 ความเป็นมาของโรงเรียนขนมอบนานาชาติ 
         ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย อาจารย์ พิภพ  วิทูกิจวัฒนา  และ
อาจารย์ ไพเราะ  วิทูกิจวัฒนา เริ่มเป็นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2521 ที่ชั้นสองของ ห้าง
สรรพสินค้า เสรีช็อปเปอทาวน์ ซอย ภาพยนตร์ นิวยอร์ค สะพานควาย เป็นแห่งที่
2 ของประเทศไทย เปิดสอนหลักสูตร เบเกอรี่ เปิดร้าน  อาหารไทย อาหารยุโรป
ขนมไทย, หลักสูตรขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ เปี๊ยะทั่วไป ฯลฯ หลักสูตรเค้กพร้อม
การแต่งหน้าเค้ก รวมทั้งหมด 9 หลักสูตร ทุก ๆ หลักสูตรได้รับการรับรองโดย 
กระทรวงศึกษาธิการ เมท่อ นักเรียน เรียนจบได้รับใบประกาศ ซึ่งได้รับความสนใจ
เป็นอันมาก อ.ไพเราะ ได้เคยเปิด โรงเรียนสอน ทำขนมอบป่งแรกในประเทศไทย
ให้กับ UFM ( ยูไนเต็ด ฟลาว์มิลล์ ) เมื่อปี พ.ศ. 2519 จนได้รับความสนใจ จาก
ประชาชนเป็นอันมาก  และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก          
 
        ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2528 ได้ขยายโรงเรียน ขนมอบนานาชาติ เพิ่มอีกเป็นแห่งที่ 2 ชั้น 3 ของห้างสรรพสินค้าพันธ์ทิพ พลาซ่า
 ได้รับความสนใจจากประชาชนด้วยดี
        ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2531 ได้มาเปิดโรงเรียนขนมอบแห่งที่ 3 ที่ ตึก 2 คูหา เลขที่ 920-922 ถนน พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ก็
คือ โรงเรียนขนมอบนานาชาติ  สวนจตุจักร ในปัจจุบัน และเมื่อปี พ.ศ. 2532 ได้รวม โรงเรียนทั้ง 2  แห่ง จากสะพานควาย และ
พันธ์ทิพ พลาซ่า  มาไว้เป็นที่เดียว คือ ที่สวนจตุจักร นี้เพื่อไห้ง่ายต่อการดูแล นักเรียน และการติดต่อของผู้มาเรียนจะสะดวกขึ้น
และง่ายขึ้น เนื่องจากอยู่บนถนนใหญ่ ทั้งรถเมล์ และรถไฟฟ้าผ่าน สะดวกในการเดินทางมาเรียนและเห็นได้ชัด
         โรงเรียนขนมอบนานาชาติได้ผลิตนักเรียน เรียนสำเร็จออกไปเป็นจำนวนมาก ทั่งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก หลัก
สูตรครัวไทย สู่ครัวโลก หลักสูตร เบเกอรี่ เปิดร้าน  เค้กระดับโรงแรม ฯลฯ สูตรขนมเป็นที่นิยม และยอมรับของนักเรียน ผู้มา
เรียน  ประมาณร้อยละ 90  จะกลับมาชมเชย และกลับมาเรียนเป็นขาประจำกัน และสูตรขนมที่เรียนไปแล้วสามารถ นำไป
ประกอบอาชีพได้และได้ผลทันที จึงเป็นจุดยืนของโรงเรียน ขนมอบนานาชาติ สูตร อาจารย์ไพเราะ ได้ผลแน่นอน และทำแล้ว
อร่อยขายได้ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
        ซึ่งอาจารย์ไพเราะได้ตั้งใจตั้งแต่แรกในการเปิดโรงเรียนแล้ว
ว่า จะเปิดโรงเรียนเพื่อสอนอาชีพให้แก่ผู้มาเรียน โดยไม่ปิดบัง
วิชา และตั้งใจค้นคว้าหาสูตรที่ดีที่สุด และวิธีทำง่ายที่สุด และ
เร็ว เพื่อให้นักเรียนที่มาเรียน เข้าใจง่าย และเรียนสำเร็จกลับไป
สามารถประกอบอาชีพได้ อย่างแน่นอน และได้ผล 100  เปอร์
เซ็นต์
 
        ผลที่ได้รับจึงทำให้ โรงเรียนขนมอบนานาชาติ มีชื่อเสียง
และอยู่ในความทรงจำของนักเรียนตลอดมา ถ้าคิดจะเรียนเพิ่ม
ครั้งต่อไป ต้องกลับมาเรียนที่โรงเรียน ขนมอบนานาชาติอีก
“ นี่คือคำพูดของ นักเรียนที่เคยมาเรียน ”

         ทางโรงเรียนขนมอบนานาชาติได้มีการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโดยการ สาธิต ทางทีวี ช่อง 5, ช่อง 9, ช่อง 11, ช่อง TTV
 เดือนละ 1-2 ครั้ง โดย อาจารย์ไพเราะ เป็นผู้สาธิตเอง ได้จัดมาตลอด ตั้งแต่ พ.ศ. 2519  ( สมัยที่เป็น  UFM ) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
         มีลูกศิษย์เคยชมรายการ ตั่งแต่เป็นเด็กนักเรียนจนกระทั่งจบ ปริญญาโท ยังจำและติดใจ  ในรายการ ของ อาจารย์ ไพเราะทาง
ทีวีได้ แล้วกลับมาเรียน เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว
         หลักสูตรของโรงเรียน ขนมอบนานชาติ ได้เน้นการสอนทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และภาย
ในกลุ่ม ปริมาณนักเรียนจะจัดไว้อย่างพอดีไม่มากเกินไป ให้นักเรียนได้เรียนเต็มที่
        นอกเหนือจากการสอนเป็น คอร์ส  แล้วยังมีการสอนแบบเป็นรายบุคคล ตัวต่อตัว เฉพาะผู้มีเวลาน้อยและต้องการเลือกวิชา
เฉพาะที่ต้องการเท่านั้น ไว้บริการด้วย
        
 
 

Current Pageid = 2