Website Banner
   
   
 

         
 
   
   
   
   
   
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 

 
รับสั่งทำ
 
     
   
     
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!  
     
   
     
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!  
     
   
     
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!  

 
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!                                                                                                                                               
 
โรงเรียนขนมอบนานาชาติ
International Baking & Cooking School


       
                    
   
      สูตรขนมของหลักสูตรขนมไทย
 
         มีรายละเอียดดังต่อไปนี้           
            -  ทองหยิบ                -  ทองหยอด                  -  ฝอยทอง              
  -  เม็ดขนุน   -  ขนมชั้น   -  ลูกชุบ  
  -  ตะโก้   -  ขนมขี้หนู   -  ขนมอาลัว  
  -  ปุยฝ้าย   -  น้ำดอกไม้   -  ขนมถั่วแปบ  
  -  ขนมป้าปิ่น   -  หม้อแกงถั่วเผือก   -  ข้าวตู  
  -  ข้าวเหนียวมูน   -  ครองแครงกรอบ   -  กล้วยฉาบ  มันฉาบ  
  -  มันรังนก   -  มะพร้าวแก้ว   -  ขนมโสมนัส  
  -  วุ้นกรอบ   -  วุ้นมะพร้าวอ่อน   -  วุ้นกระทิ  
  -  วุ้นสีรุ้ง   -  วุ้นสังขยา   -  ขนมเทียน  
  -  ซ่าหริ่ม   -  ทับทิมกรอบ   -  ถ้วยฟู  
  -  ขนมต้มขาว   -  สังขยาฟักทอง   -  สังขยาจิ้มขนมปัง  
  -  ข้าวเหนียวแก้ว   -  ข้าวต้มมัด   -  ขนมสอดไส้  
  -  ขนมหน้านวล   -  ขนมผิง   -  ถั่วกรอบแก้ว  
  -  บัวลอยสามสี   -  ขนมปลากิมไข่เต่า   -  ลอดช่องสิงคโปร  
  -  เผือกกวน   -  ถั่วกวน   -  สาลี่สุพรรณ  
  -  สาลี่ทิพย์   -  พายสับปะรดรูปเรือ   -  ขนมเปียกปูนใบเตย  
  -  ขนมเข่ง   -  ขนมไข่สาลี่   -  ถั่วทอดแผ่น  
  -  ปั้นสิบทอด   -  กระหรี่ปั๊บทอด   -  ขนมเบื้องไทย  
             
 
       **ค่าเล่าเรียนรวมส่วนผสม หลักสูตรละ 3,500 - 4,000 บาท**
 
 
 
 
 

  
 


      หลักสูตรขนมไทย  15  ชนิด

         มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
           
        ครั้งที่  1     ทองหยิบ ,  ทองหยอด ,  ฝอยทอง                                                             
         
  ครั้งที่  2   ขนมชั้น ,  ลูกชุบ ,  เม็ดขนุน  
         
  ครั้งที่  3   ตะโก้แห้ว ,  วุ้นมะพร้าวอ่อน ,  ลอดช่องไทย  
         
  ครั้งที่  4   ขนมหม้อแกงเผือก ,  ขนมถั่วแปบ ,  ซ่าหริ่ม  
         
  ครั้งที่  5   ข้าวเหนียวมูน ,  สัขยาฟักทอง ,  น้ำดอกไม้  
 
       **ค่าเล่าเรียน 42,500 บาท รวมส่วนผสม ลดพิเศษเหลือ 22,900 บาท**
 
 
 

   
Current Pageid = 21