Website Banner
   
   
 

         
 
   
   
   
   
   
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 

 
รับสั่งทำ
 
     
   
     
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!  
     
   
     
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!  
     
   
     
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!  

 
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!                                                                                                                                               
 
โรงเรียนขนมอบนานาชาติ
International Baking & Cooking School
 
        
              หลักสูตรอาหารว่างขนมจีบ                       

        -  ขนมจีบไส้กุ้งหมูสับ
        -  ขนมจีบหมูไส้ผักรวม
        -  ขนมจีบไส้หมูสับ
    
     
                    หลักสูตรอาหารว่างขนมกุยช่าย                       

        -  ขนมกุยช่าย
        -  ขนมกุยช่ายใส้ข้าวเหนียว
        -  ขนมกุยช่ายไส้เผือก

       
    
 
                    หลักสูตรอาหารว่างขนมกุยช่าย  2                     

        -  ขนมกุยช่ายทอดหั่นสี่เหลี่ยม
        -  ขนมกุยช่ายจีบ
        -  ขนมกุยช่ายหน่อไม้
        -  ขนมกุยช่ายไส้มันแกว
       
    
     
Current Pageid = 54